AANGEBODEN OPLEIDINGEN

Kom meer te weten over de opleidingen die op Campus 19 worden aangeboden en de kwalificaties die aan het eind van de cursus kunnen worden behaald.

ONTDEKKEN

DE CAMPUS 19 OPLEIDING

Vernieuwend, anders en toegankelijk, Campus 19 legt de nadruk op projecten en groepswerk in plaats van theoretisch onderwijs. Bij Campus 19 wordt informatica niet in een collegezaal onderwezen: het programma is praktisch en gebaseerd op samenwerken en wederzijdse hulp. Het leerplan is aangepast aan alle iedereen. Dankzij een gamified aanpak die het experimentele model van trial-and-error legitimeert, ontwikkelt Campus 19 zowel de technische als de menselijke vaardigheden die door de ondernemingen worden verwacht. In een arbeidsmarkt met een grote vraag naar digitaal talent, begeleidt Camous 19 zijn studenten naar een succesvolle en duurzame carrière.

VEREISTEN

DE SELECTIESTAPPEN

Er zijn geen bijzondere vereisten: geen diploma. Om aan Campus 19 deel te nemen, moet je ouder zijn dan 18 jaar en het selectieproces doorstaan (online spelen, check-in en digibad). Personen jonger dan 18 kunnen een aanvraag tot Campus 19 indienen als zij in het laatste jaar van de middelbare school zitten. Voor hen is de toegang tot het digibad afhankelijk van de voltooiing van het middelbaar onderwijs.

KOST

0 euro.

Campus 19 is een volledig gratis opleiding zonder verborgen kosten.

TOEGANKELIJKHEID

EEN ECHTE INCLUSIEVE OPLEIDING

Om iedereen in staat te stellen de opleiding op Campus 19 te volgen, zijn de hele campus en de beschikbare instrumenten aangepast aan mensen met een handicap (PWD) en beperkte mobiliteit (PRM).

TOEGANGSDUUR

BELANGRIJKE DATA IN DE TOELATINGSPROCEDURE

1

Online spelen

online op ieder moment

2

De check-in

Verscheidene data worden voorgesteld in de loop van het jaar op de persoonlijke aanmeldingsruimte. Ze worden ook aangekondigd op sociale netwerken en in de Kalender.

Sinds kort, hebben we de ‘fast track’ gelanceerd: de online games en check-in op hetzelfde moment voltooiien, voor een snellere validatie van het inschrijvingsproces. Deze fast tracks nemen enkel fysiek plaats. Alle data vind je terug in de ‘kalender’.

De plaatsen zijn beperkt.

3

Het Digibad

die traditioneel in de loop van het jaar worden georganiseerd. De plaatsen zijn beperkt en een wachtrijsysteem herverdeelt de niet-opgeëiste plaatsen volgens de volgorde van inschrijving.

HET TRAJECT

VERLOOP VAN DE OPLEIDING

De totale indicatieve duur van de opleiding op Campus 19 jaar ligt tussen 1 en 3 jaar, afhankelijk van de doelstellingen en de persoonlijke vorderingen.

Het is verdeeld in twee hoofdfasen:

Deze ervaring ontwikkelt de minimale vaardigheden, zowel technisch als menselijk, voor een eerste beroepsniveau. De cursus duurt maximaal anderhalf jaar, afhankelijk van de persoonlijke vorderingen, en stelt u in staat te leren programmeren in C, eenvoudige software te ontwikkelen met behulp van klassieke algoritmen, of kennis te maken met bestandssysteemtoegang en unix-procesbeheer. Een eerste eenvoudige benadering van netwerkarchitectuur en systeembeheer is ook opgenomen. Objectgeoriënteerd programmeren komt ook aan bod, net als een client-serverproject en de basisbeginselen van webontwikkeling.

Het bestrijkt de klassieke gebieden van digitale technologie en programmering, zoals kunstmatige intelligentie, beveiliging en de ontwikkeling van mobiele toepassingen. De nadruk ligt op groepswerk en samenwerking in projecten en op neutraliteit ten opzichte van merken, technologieën en talen, om het aanpassingsvermogen van onze studenten te ontwikkelen en te voorkomen dat zij over 5 of 10 jaar op de arbeidsmarkt achterhaald zijn. Studenten zijn vrij om hun studiegebied te kiezen en aanvullende vaardigheden op verschillende vakgebieden mee te brengen. Studenten beslissen zelf wanneer zij hun studie beëindigen om alumni te worden. Tijdens het tweede deel van de opleiding, en afhankelijk van de beroepsprojecten van elke student, kunnen twee stages (4 tot 6 maanden en 6 maanden) worden gevolgd, en maximaal twee jaar stage.

De originele code

DOELSTELLINGEN

TIJDENS DE CAMPUS 19 OPLEIDING VERWORVEN VAARDIGHEDEN

Campus 19 alle nodige vaardigheden, zowel technische als menselijke, aanreikt om op een duurzame manier de arbeidsmarkt te betreden.

Imperatief programmeren
C
Functioneel programmeren
OCaml
Lisp
Object-georiënteerd programmeren
C++
C#
Java
Swift
Mobile Development
Algoritmen en kunstmatige intelligentie
Machine learning
Deep learning
Neuraal netwerk
Genetische algoritmen
Wiskunde
Grafische programmering
Beeldberekening
Spelletjes
OpenGL
Vulkan
Metal

Systeemprogrammering
UNIX
Posix
Kernel
Bas niveau
Ingebedde systemen
Systeem- en netwerkbeheer
Netwerk architectuur
Systeembeheer
Netwerkdiensten
LAN en WAN adresseringsplan
Cloud
DevOps
Virtualization
Voortdurende integratie
Security
Virus
Rootkits
Trojans
Exploits
Firewalls
Tegenmaatregelen
Back-ups
Man-In-The-Middle aanval
Pakketanalyse
IP-adres spoofing
Gegevens en databanken
SQL
PostgreSQL
MySQL
Oracle
Gegevensstructuur
NoSQL
Data lake
Datavisualisatie
Datamining
Parallel programmeren
Threads
Mutexes
Semaforen
Gelijktijdig programmeren
GPU programmering
Cuda
OpenCL

Aanpassing en creativiteit
Innovatie
Lateraal denken
Web
Back development
Full stack development
Frameworks
Rails
Django
Node
React
Symfony
etc.
Integratie van technologie
Complexe omgevingen
Heterogene omgeving
Bedrijfsprojecten

Strengheid
Code stijl
Regressietests
Organisatie
Persoonlijke organisatie
Projectbeheer
Professionele ervaring
Stages
Alternance (optioneel)
Groep en interpersoonlijk
Beheer van de groep
Communicatie

EVALUATIEMETHODEN

De in campus 19 verworven vaardigheden worden beoordeeld in een doorlopende evaluatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Campus 19-methode van intercollegiaal leren.

INFRASTRUCTUUR

BESCHIKBARE INSTRUMENTEN EN MIDDELEN

Campus 19, is een campus open 24u op 24u en 7 dagen op 7. Alles is al ter plaatse beschikbaar : niet nodig om eigen materiaal mee te brengen. Om de opleiding goed uit te voeren, stelt Campus 19 voor :

  • Self-service computer rooms. Er wordt geen ruimte toegewezen, het is mogelijk om van de ene computer naar de andere te gaan terwijl uw projecten bezig zijn.
  • De computers op de campus zijn volledig uitgerust met alle nodige hulpmiddelen en hebben toegang tot het internet.
  • Persoonlijke toegang tot het Campus 19 intranet met directe links naar leermiddelen.

Internettoegang wordt geboden door een speciale glasvezelverbinding en door wifi op de hele campus. Campus 19 heeft ook een rechtstreekse verbinding met zijn datacentrum met een snelheid van 10GB/s. Ten slotte is de persoonlijke opslagruimte voor studenten 5Gb.