DE ORIGINELE CODE

Wat maakt Campus 19 uniek, innovatief, marktgedreven en onderwijskundig uitdagend?

ONZE PIJLERS

DE BASIS VAN CAMPUS 19

GEEN LESSEN. GEEN LEERKRACHTEN. GEEN KLASSEN.

Dankzij zijn vernieuwende onderwijsmethoden kan Campus 19 een uitstekend platform bieden zonder gebruik te maken van colleges. Het onderwijsteam ondersteunt de deelnemers bij het vinden van hun eigen oplossingen. Om op Campus 19 vooruitgang te boeken, moet je in groepen werken, de gemeenschap gebruiken om jezelf uit te dagen en vervolgens je kennis delen met je mede-deelnemers. Het is uitgesloten dat men informatica leert door voor een bord aantekeningen te maken en programma’s op een blad papier te schrijven!

PROJECT-GEBASEERD ONDERWIJS

De studenten van Campus 19 zijn de acteurs van hun eigen succes in een 100% praktisch curriculum. Zichzelf overtreffen is vooruitgaan: men kan altijd rekenen op de kracht van de groep, informatie geven en ontvangen, en op zijn beurt trainen en leren. Deze collectieve intelligentie die zich ontwikkelt, brengt ons dichter bij de wereld van het werk. Alle partijen zijn verantwoordelijk voor het welslagen van een project dat door verschillende mensen wordt uitgevoerd.

ZICH VERGISSEN IS VOORUITGAAN

Mislukking is niet onvermijdelijk op Campus 19. Het is de weg naar succes: een programma testen, je fouten inzien, ze corrigeren en verder gaan. Leren op Campus 19 beloont het persoonlijk zoeken naar oplossingen. Het gaat er niet om een model te kopiëren zonder het te begrijpen. Het enige dat telt is het uiteindelijke succes: het maakt niet uit of de weg snel is of iets langer.

PEER-TO-PEER LEREN

Door bij Campus 19 te starten, is het niet langer een kwestie van wachten tot kennis wordt verstrekt door iemand die “het weet”. Je moet bereid zijn om het zelf te gaan zoeken, om naar je mede-deelnemers te gaan om het te begrijpen alvorens het in te voeren en anderen uit te leggen hoe het werkt. Deze oefening stelt u in staat vooruitgang te boeken en uw vaardigheden aan te scherpen door uw ideeën te onderzoeken, te experimenteren en te verdedigen.

PEER-TO-PEER EVALUATIE

Bij klassiek leren komt de correctie aan het eind van het leerproces. Bij Campus 19, leer je het meest. In peer-evaluaties wordt de studenten gevraagd elkaar te beoordelen aan de hand van een door het onderwijzend personeel vastgestelde schaal. In plaats van bang te zijn voor een cijfer, kunnen studenten dankzij de open dialoog essentiële adviezen krijgen over hoe ze verder moeten en andere manieren ontdekken om dingen te doen. Er wordt nooit een standaardcorrectie aan Campus 19 gegeven, geen model dat moet worden gereproduceerd en uit het hoofd geleerd.

WERKEN IN EEN GROEP IS NIET VALSSPELEN

In een klaslokaal is het niet gebruikelijk samen te werken om een oefening op te lossen of advies uit te wisselen. Op Campus 19, is het het tegenovergestelde. Wanneer projecten onmogelijk lijken, kunt u door een werkgroep te vormen vooruitgang boeken door standpunten te delen. Door samen te komen met mensen die ook twijfels hebben en niet de oplossing hebben, worden standpunten met elkaar geconfronteerd. Iedereen brengt iets mee naar de tafel, zodat samen de vaardigheden worden geassimileerd die nodig zijn voor een succesvol project.

Het digibad is een gelegenheid om gedurende een maand de pedagogie van Campus 19 in de praktijk te ontdekken: begin vandaag nog met de toelatingsprocedure.

GAMIFICATION

PLEZIERIG LEREN

Campus 19 biedt een motiverende en onderhoudende omgeving, geworteld in het thema van het spel, waarvan bekend is dat het zowel de kwaliteit van het leren als het welzijn van de deelnemers verhoogt. Als je een fout maakt, begin je opnieuw tot je slaagt, net als in een videospelletje. Projecten leveren ervaringspunten op. De behaalde niveaus vertegenwoordigen de vooruitgang in de cursus – en de ontwikkelde vaardigheden verschijnen op het intranet. Er zijn zelfs prestaties voor speciale gelegenheden en coalities om met anderen te wedijveren.

MORGEN TEGEMOET

WAAROM LEREN LEREN?

Leren leren betekent in staat zijn om jezelf gedurende je hele loopbaan te vernieuwen. Als je Campus 19 verlaat, is geen computertaal of technologie ontoegankelijk… of die nu al bestaat of niet! Daarom is Campus 19 een duurzame opleiding. Het is het tegenovergestelde van een opleiding die uitsluitend gebaseerd is op het aanleren van specifieke of “modieuze” technologieën die zeer snel verouderd zijn. Hoe kunnen wij de wereld van morgen uitvinden als wij alleen de technologieën van het verleden uit het hoofd leren?

DE DUUR VAN DE OPLEIDING

EEN 3-JARIGE OPLEIDING... GEMIDDELD

Niet iedereen leert in hetzelfde tempo, dus waarom zouden we er één opleggen? Het Campus 19 platform volgt geen administratieve of academische kalender. Gemiddeld komen studenten na drie jaar op de arbeidsmarkt. Het leerplan bestaat uit twee delen: de gemeenschappelijke kern en het tweede deel met de IT-specialisaties. Het kerncurriculum moet in maximaal anderhalf jaar worden voltooid. Het tweede deel kan langer duren, afhankelijk van de gekozen oriëntatie. Het is aan eenieder om zich te organiseren: voor de meeste gevraagde projecten wordt bijvoorbeeld een realistische schatting van de benodigde tijd gegeven en geen opgelegde termijn.

INITIALE DUUR

De tijdslimiet van anderhalf jaar voor het kerncurriculum is ver weg voor studenten die zich voor hun studie inzetten. De leerlingen kunnen in hun eigen tempo vorderingen maken, terwijl degenen die moeten werken of hun vaardigheden willen verdiepen, dat kunnen doen.

FREEZE

Om onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden, hebben studenten een hulpmiddel tot hun beschikking: de Freeze. Het geeft studenten de mogelijkheid hun opleiding maximaal drie keer te onderbreken, voor een totale periode van maximaal zes maanden.

LAUNCHPAD

Na het kerncurriculum worden onze studenten onvermijdelijk naar de arbeidsmarkt getrokken. In dit verband bieden wij hun de mogelijkheid om aan het einde van hun opleiding te besluiten alumni te worden. Dit kan ook worden gedaan na een periode van inactiviteit en nadat een bepaald bekwaamheidsniveau is bereikt.